Faber Bohemia CZ, s.r.o.

Technické informace

Fyzikální vlastnosti

Součinitel tepelné vodivosti při objemové hmotnosti 26,85 kg/m3 0,036 W/mK
Součinitel tepelné vodivosti při objemové hmotnosti 50,61 kg/m3 0,048 W/mK
Tepelný odpor při tloušťce vrstvy 20 cm R=5m2K/W
Objemová hmotnost po aplikaci 28 – 65 kg/m3
Vlhkost (při expedici) cca 8 %
Hořlavost dle zpracování C1 – B
Šíření plamene 0 mm/min
Použití v tepelném rozsahu od -50 °C do 80 °C
Relativní navlhavost při teplotě 20° a relativní vlhkost 90 % 16,62 % hm

Zvuková pohltivost

Největší účinnosti materiálu CLIMATIZER PLUS v oblasti akustické pohltivosti, dosáhneme použitím technologie nástřiku materiálu na povrchy jak savý, tak i nesavý. Vytvořená vrstva na stěnách, stropech, částečně přeměňuje akustické vlnění (kinetickou energii), na energii tepelnou. Dociluje se tím především snížení odrazivosti hluku od stěn, stropů a tím snížení celkové hlukové hladiny v místnosti, výrobní hale aj.

kmitočet (Hz) tl.izol. 100 mm tl.izol. 50 mm
250 0,67 0,45
500 0,71 0,87
2000 0,83 0,57

Technologické parametry

Ukládání tepelné izolace pneumaticky strojem
Balení v polyetylenových pytlích
Hmotnost naplněného pytle 13,6 kg

Zdravotní a ekologická nezávadnost

Izolace CLIMATIZER PLUS je vyráběna z odpadového zdravotně nezávadného materiálu. Jeho rozvlákněním a předepsaným chemickým ošetřením se dosahuje jeho nehořlavosti, odolnosti proti houbám a plísním a v neposlední řadě i jeho odpudivosti pro hlodavce a hmyz. Jedná se o kanadskou licenční výrobu, vyráběnou nejmodernější americkou bezodpadovou technologií. Izolační materiál CLIMATIZER PLUS byl odzkoušen a ověřen příslušnými státními zkušebnami.

ROZHODNUTÍ hygienika ČR HEM 3214-13. 2. 92
ROZHODNUTÍ hygienika ČR HEM 3214-20. 4. 93
ROZHODNUTÍ hygienika ČR HEM 3214-21. 1. 9

V těchto dokumentech je izolace CLIMATIZER PLUS hodnocena jako zdravotně nezávadná a biologicky odbouratelná látka.