Ke shlédnutí obsahu těchto stránek je zapotřebí Macromedia Flash Player.
Můžete jej stáhnout zde.

Copyright © 2010 PH Design.

Technické informace

Fyzikální vlastnosti

Součinitel tepelné vodivosti při objemové hmotnosti 26,85 kg/m3     0,036 W/mK
Součinitel tepelné vodivosti při objemové hmotnosti 50,61 kg/m30,048 W/mK
Tepelný odpor při tloušťce vrstvy 20 cmR=5m2K/W
Objemová hmotnost po aplikaci28 – 65 kg/m3
Vlhkost (při expedici)cca 8 %
Hořlavost dle zpracováníC1 – B
Šíření plamene0 mm/min
Použití v tepelném rozsahuod -50 °C do 80 °C
Relativní navlhavost při teplotě 20° a relativní vlhkost 90 %16,62 % hm

Zvuková pohltivost

Největší účinnosti materiálu CLIMATIZER PLUS v oblasti akustické pohltivosti, dosáhneme použitím technologie nástřiku materiálu na povrchy jak savý, tak i nesavý. Vytvořená vrstva na stěnách, stropech, částečně přeměňuje akustické vlnění (kinetickou energii), na energii tepelnou. Dociluje se tím především snížení odrazivosti hluku od stěn, stropů a tím snížení celkové hlukové hladiny v místnosti, výrobní hale aj.

kmitočet (Hz)     tl.izol. 100 mm     tl.izol. 50 mm     
2500,670,45
5000,710,87
20000,830,57

Technologické parametry

Ukládání tepelné izolacepneumaticky strojem
Balenív polyetylenových pytlích
Hmotnost naplněného pytle     13,6 kg

Zdravotní a ekologická nezávadnost

Izolace CLIMATIZER PLUS je vyráběna z odpadového zdravotně nezávadného materiálu. Jeho rozvlákněním a předepsaným chemickým ošetřením se dosahuje jeho nehořlavosti, odolnosti proti houbám a plísním a v neposlední řadě i jeho odpudivosti pro hlodavce a hmyz. Jedná se o kanadskou licenční výrobu, vyráběnou nejmodernější americkou bezodpadovou technologií. Izolační materiál CLIMATIZER PLUS byl odzkoušen a ověřen příslušnými státními zkušebnami.

ROZHODNUTÍ hygienika ČR     HEM 3214-13. 2. 92
ROZHODNUTÍ hygienika ČRHEM 3214-20. 4. 93
ROZHODNUTÍ hygienika ČRHEM 3214-21. 1. 9

V těchto dokumentech je izolace CLIMATIZER PLUS hodnocena jako zdravotně nezávadná a biologicky odbouratelná látka.